Black Ribbon

 

 

      ปัจจุบันเราอยู่ในโลกยุคดิจิตอลที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้คนในยุคปัจจุบันนั้นจึงไม่ควรหยุดนิ่งอยู่กับที่ทำให้ต้องมีการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อก้าวตามให้ทันโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวัน และเพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเพื่อความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต โดยในด้านการเงินนั้นปัจจุบันก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นตลอดเวลาเช่นกันเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการจ่ายเงินและการรับชำระเงิน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของเงินในรูปแบบออนไลน์ที่เรียกว่า บิทคอยน์ (bitcoin) ซึ่งในขณะนี้สามารถนำมาใช้ได้จริงและมีระบบการชำระเงินรองรับอีกด้วย โดยวันนี้เราจะพามารู้จักกับเงินออนไลน์ประเภทนี้กันว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง... อ่านเพิ่มเติม

หน้าแรก

     Bitcoin (บิทคอยน์) เป็นเงินตราในรูปแบบดิจิตอลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยโปรแกรมเมอร์ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งใช้นามแฝงว่า “ซาโตชิ ซากาโมโตะ” แต่สำหรับชื่อจริงนั้นไม่ถูกเปิดเผยจึงทำให้ไม่ทราบตัวตนที่แน่ชัด โดยมีการเริ่มต้นใช้งานเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2009 มีชื่อย่อของสกุลเงินคือ “BTC” เป็นเงินตราในรูปแบบที่เรียกว่า “Cryptocurrency” ที่ต้องใช้การเข้ารหัสในการควบคุมการสร้างและโอนเงิน โดยตัวเงินตราบิทคอยน์นั้นสามารถสร้างขึ้นใหม่ด้วยการ “ไมน์นิ่ง” (Mining) เป็นภาษาไทยว่าการขุดเหมือง ที่ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินต่ำกว่าการชำระผ่านระบบธนาคาร โดยมีค่าธรรมเนียมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20 บาทต่อรายการ โดยจะเป็นกระบวนการตรวจสอบยืนยันและบันทึกการชำระเงิน

     หลักการมีอยู่ว่าเมื่อมีธุรกรรมการโอนเงินเกิดขึ้น ธุรกรรมนั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบและยืนยันโดยเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่าย โดยมีระบบการบันทึกการชำระเงินที่เรียกว่า ระบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer to peer) โดยในที่นี้จะขออธิบายคำว่า “เพียร์ทูเพียร์” ไว้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบการเงินของบิทคอยน์ให้มากยิ่งขึ้น โดยเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์นี้คือวิธีการจัดเครือข่ายคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่อยู่ในเครือข่ายจะร่วมกันเก็บไฟล์ข้อมูลที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการบันทึกและรวบรวมข้อมูลการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ โดยไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนกลางหรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นศูนย์กลางการจัดการข้อมูล ทำให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเครือข่ายมีสถานะเท่าเทียมกัน โดยไม่มีเครื่องไหนที่ทำหน้าที่เป็นแอดมิน  

     ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ Bitcoin เป็นระบบเงินตราที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เนื่องจากมีการตรวจสอบกันเองระหว่างสมาชิกในเครือข่าย โดยอาศัยระบบเพียร์ทูเพียร์ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นนั่นเอง โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบนั้นจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินบิตคอยน์จำนวนเล็กน้อย ด้วยหลักการดังกล่าวจึงทำให้บิทคอยน์เป็นสกุลเงินที่ไม่ขึ้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด โดยในระยะแรกนั้นบิทคอยน์จะรู้จักกันอยู่เฉพาะในวงการการเงินหรือวงการแลกเปลี่ยนเงินตราเท่านั้น แต่ต่อมาในภายหลังได้กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นของคนทั่วไปว่ามันคือสกุลเงินออนไลน์ และด้วยลักษณะเฉพาะตัวหลายประการจึงทำให้บิทคอยน์เป็นสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินทั่วไปจนได้รับความสนใจจากคนจำนวนหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีข้อกังขาที่เกิดขึ้นจากทั้งภาครัฐและประชาชน โดยส่วนมากมีความรู้สึกไม่เชื่อมั่นในเสถียรภาพของเงินตราในรูปแบบดิจิตอลประเภทนี้ เนื่องจากไม่มีหน่วยงานรัฐบาลใดให้การรับรอง อีกทั้งไม่มีอัตราการสำรองทองคำไว้เป็นหลักประกันของสกุลเงินเหมือนกับสกุลเงินทั่วไปของประเทศต่าง ๆ

      ทั้งนี้ในปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลที่มีอำนาจควบคุมเรื่องการเงินภายในประเทศยังไม่อนุญาตให้บิทคอยน์เป็นตัวแทนซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายในอาณาเขตประเทศไทย และไม่ได้ให้การรับรองเงินตราประเภทนี้ เนื่องจากมีความกังวลเรื่องการฟอกเงินซึ่งอาจนำเงินบิทคอยน์มาใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินที่ได้มาจากการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย และเพื่อเป็นการป้องกันการฉ้อโกงประชาชนจากมีกลุ่มมิจฉาชีพซึ่งอาจใช้บิทคอยน์เป็นเครื่องมือเข้ามาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

      สำหรับต่างประเทศก็มีบริษัทต่าง ๆ ในหลายประเทศที่ยอมรับการชำระเงินด้วยบิทคอยน์ อย่างเช่นประเทศสเปนที่รัฐบาลพยายามให้ความเข้าใจและสนับสนุนการใช้งานตามสมควรโดยมีประกาศยกเลิกการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับบิทคอยน์ หรือหน่วยงานสภากาชาดของประเทศสหรัฐอเมริกาที่รับบริจาคเงินในรูปแบบนี้ และองค์กรการกุศลในประเทศเนปาลที่ใช้ชื่อว่า See Change Foundation ก็เปิดรับการบริจาคเงินด้วยบิตคอยน์เช่นเดียวกัน รวมไปถึงเว็บไซต์ E-Commerce หลายแห่งที่รับชำระเงินด้วยบิทคอยน์ อีกทั้งยังมีประเทศที่เป็นเกาะอีกหลายแห่งที่รับการชำระเงินด้วยบิทคอยน์ซึ่งประเทศเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ขึ้นชื่อในเรื่องการเป็นสถานที่ฟอกเงินชั้นดีของโลก

 

 

     จะเห็นได้ว่าเงินในรูปแบบออนไลน์อย่างบิทคอยน์นั้นมีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว สุดท้ายนี้เราจึงขอนำสิ่งที่น่าสนใจสำหรับ Bitcoin มาสรุปเป็น 4 ข้อ ดังนี้

     - เป็นระบบเงินออนไลน์ในรูปแบบดิจิตอลที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินจริงได้

     - เป็นสกุลเงินที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องการเมือง เนื่องจากไม่มีประเทศใดเป็นเจ้าของค่าเงิน

     - มีค่าธรรมเนียมในการชำระเงินต่ำกว่าการชำระผ่านระบบธนาคาร โดยมีค่าธรรมเนียมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20 บาทต่อรายการ ขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

     - เป็นระบบการเงินรูปแบบหนึ่งซึ่งมีแนวโน้มว่าจะได้รับการยอมรับมากขึ้นในอนาคต

ที่มา : wealthcare.krungthai-axa.co.th

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Cryptomining.farm เป็นเว็บขุดบิทคอยน์สัญชาติไทยอีกเว็บหนึ่งที่จ่ายจริง มีบริษัทอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีแผนการลงทุนมีอยู่ด้วยกัน 5 แผน เมื่อสมัครจะได้รับกำลังขุดฟรี 50 GHS  ถอนบิทคอยน์ได้ทุกวันขั้นต่ำ 0.01 BTC เป็นเว็บที่ลงทุนอีกเว็บหนึ่ง เพราะบริษัทมีความมั่นคงสูง มีตัวตนชัดเจน เปิดมาแล้วกว่า 9 ปีแล้ว (ตั้งแต่ปี 58)...
ข้อมูลเพิ่มเติม

กระเป๋าบิทคอยน์

เว็บสายลงทุน-มั่นคง

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

coinbx.com Coins Bath Exchange

Hashbx สุดยอดเหมืองบิทคอยน์ (Bitcoin) ที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวในไทย ได้เริ่มขึ้นแล้ว !! สุดยอดเหมืองบิทคอยน์ AntPool ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดธานี
hashbx เหมืองบิทคอยน์ที่ดีที่สุด จ่ายง่ายๆ ได้เงินไว จ่ายทุกชั่วโมง ทุกวัน ไร้กังวล อยู่ทนมั่นคั่งยืนยาว  ลงทุนเท่าไหร่ก็ได้ โดยมีขั้นต่ำที่ $10 หรือ 360 บาท ได้รับปันผลทุกชั่วโมงตลอดไปไม่มีกำหนด และทุนท่านยังคงเดิม จนท่านจะยกเลิกการลงทุน ท่านก็จะได้รับส่วนทุนคืนไป และท่านจะได้รับรายได้จากการแนะนำเพื่อน 10% ของการลงทุนผู้ที่ท่านแนะนำ...ข้อมูลเพิ่มเติม

016348
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี่
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
145
186
145
14772
3995
4834
16348